Aquabar 650

Fakta och fördelar med översvämningsskyddet Aquabar 650

Vår Aquabar 650 mm höga översvämningsbarriär/översvämningsskydd är en beprövad och effektiv metod för att förebygga och stoppa översvämningar. Framför väldigt effektiv i miljöer vid risk för höga flöden och stigandes vattendrag såsom floder, bäckar och sjöar men även vid kuster och hav. Barriären kan enkelt monteras till valfri längd och anpassas i olika riktningar. Systemet kan snabbt sättas i drift av en person.

Denna är vår senaste barriär i det populära Aquabar sortimentet. Detta system går även att kopplas ihop med vårt befintliga Aquabar 900 mm höga skydd mot översvämningar.

Hur fungerar det?

Översvämningsskydden monteras genom att koppla ihop de 1,2m långa modulerna. När de är utplacerade kräver detta översvämningssystem att 50% av enheterna fylls med vattenballast. Resterande enheter kommer automatiskt fyllas med översvämningsvattnet.

Vattnets egen vikt säkerställer att de sammansatta barriärerna håller tillbaka översvämningsvattnet. Det fina med detta patenterade översvämningsförebyggande system är att ingen bultning krävs i marken. Det betyder också att när flodvattnet drar sig tillbaka tömmer hälften av systemet sig själva och blir lätta nog att bäras i väg. Detta är också ett mycket mer kostnadseffektivt och pålitligt alternativ än översvämningssandsäckar eller jordvallar.

Översvämningsförsäkring blir allt svårare att teckna, och de flesta fastighetsägare är förhoppningsvis medvetna om att de måste ta fullt ansvar för att skydda sina fastigheter vid översvämning.

Att tänka på vid användning av översvämningsskydd:

 1. Enligt uppgift kostar en normalvilla om 100 kvm ca 500.000 kr att renovera efter en översvämning med ca 30 cm högt vatten. Då ingår ej lösöre och maskiner i den summan.
 2. Snabbt monterat översvämningsskyddssystem vid akutläge.
 3. Kan enkelt monteras av en person.
 4. Påverkas inte av starka vindar.
 5. Mycket flexibelt system för de flesta miljöer.
 6. Mer kostnadseffektivt och mångsidigt översvämningsskydd än sandsäckar och jordvallar.
 7. Självbärande system så ingen förankring/bultning i marken krävs
 8. Kopplingstillbehör möjliggör enkel och tät anslutning för väggar och hörn.
 9. Enheterna staplas ihop för enkel förvaring på tex lastpall.
 10. Återvinningsbar och återanvändbar.
 11. Att teckna översvämningsförsäkring kan underlättas när man innehar ordentlig skydd.

Lämplig terräng

 • Hårda underlag såsom vägar, trottoarer, stigar etc
 • Gräs eller jord, beroende på marknivåer och ojämnheter.
 • Rekommenderas inte för användning på lös grus/sand

För förfrågan eller offert om hur våra översvämningsskydd skulle kunna monteras hos er! Kontakta oss och ha gärna förberett mått, enklare ritning och eventuella bilder om möjligt.

Mail till info@flobar.se