MÅLGRUPPER

FLOBAR skyddar mot översvämningar

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Inom flerfamiljsbostäder såsom bostadsrättsföreningar som bygger på höjden är det oftast inga problem med översvämning av lägenheter utan där är det källaren och alla utrymmen under mark. Montera ett översvämningsskydd uppe vid garagenedfarten så fylls inte garaget med vatten som Kronprinsens garage i Malmö under översvämningen 2014. Det kostade försäkringsbolagen miljontals kronor i ersättning till olyckliga bilägare.

Skydda enkelt tvättstugor, förrådsutrymmen, pannrum, trapphus, hisschakt, el-centraler, lagerlokaler, hobbyrum, soprum, miljörum med mera.


HYRESFASTIGHETER

Även hyresfastigheter för flerfamiljsboende bygger på höjden och då är det oftast inga problem med översvämning av lägenheter utan här är det källaren och alla utrymmen under mark som är i riskzonen. Montera ett översvämningsskydd uppe vid garagenedfarten så fylls inte garaget med vatten på liknande sätt skedde vid Kronprinsens garage i Malmö under översvämningen 2014. Denna översvämning kostade försäkringsbolagen miljontals kronor i ersättning till olyckliga bilägare.

Skydda enkelt tvättstugor, förrådsutrymmen, pannrum, trapphus, hisschakt, el-centraler, lagerlokaler, hobbyrum, soprum, miljörum med mera.


BUTIKER

Butiksägare och dess verksamhet blir ofta hårt drabbade vid översvämning då stillestånd av verksamheten blir dess följdproblem. Kan man stoppa översvämningen i tid så kan verksamheten hålla öppet och ingen blir gladare än ägare, kunder och framför allt försäkringsbolaget och fastighetsägaren. Skydda enkelt entrén, lagerutrymmet, serverrum, kylrum, frysrum, rulltrappor, kontor, pannrum, miljörum, personalutrymmen, etc.


INDUSTRIFASTIGHETER

Industriverksamheter installerar ofta skydd för att eliminera interiör översvämning för att skydda eller avgränsa vissa ytor från eventuellt läckande cisterner, sprinklersystem eller likande. Översvämningsskydden är gjorda för att stoppa vatten men våra kunder har installerat eller ligger på lager med skydd för olika vätskor som skulle kunna läcka ut i lokalen och i värsta fall miljön. Många av våra skydd kan användas för att rikta om flödet dit man vill ha det. Då alla översvämningsbarriärer är tillverkade av plast och gjorda för vatten tål de såklart inte frätande vätskor eller liknande.


VILLOR & FRITIDSHUS

Målgruppen för vårt Flobar vattenskyddssystem var främst utvecklad för att passa till privatmarknaden såsom villor, sommarhus, kolonier, fritidshus etc. Men översvämningsskyddet har även visat sig vara ett uppskattat sådant för den kommersiella marknaden.

Alla våra översvämningsskydd är patenterade och välbeprövade i hela världen. Vi tillhandahåller skydd mot översvämningar för alla tänkbara fastigheter, situationer eller miljöer. Allt från att skydda en dörrpost eller ett garage till privata villan eller sommarstugan från att fyllas med vatten vid nästa stigandes vårflod vid snösmältning eller när årsregnet faller på ett par timmar. Alla översvämningar sker inte exteriört, att vatten ordagrant forsar in genom exempelvis entrédörren, ofta stiger vattnet i fastighetens avlopp och brunnssystem. Då är vår Flobar räddaren i nöden då man kan avgränsa ett område eller ett utrymme för att begränsa skadorna. Exempelvis spärra av badrum och tvättstuga i källaren för att rädda gillestugan och förrådsutrymmen, endast fantasin som sätter gränser…

Skydda din (ofta) största investering i livet från att svämma över vid nästa skyfall. Kostnaden är förhållandevis obefintlig mot en sanering, uttorkning och vad en renovering kostar. Näst efter brand är vatten det element (katastrof) som ödelägger folks hem och ägodelar. Skydda enkelt dörrposter, fönster, källardörrar, ventiler, garage, garagenedfarter, altandörrar, förrådsdörrar, etc


KÄLLARLOKALER

Alla verksamheter som utgår från en källarlokal bör ha i åtanke att blir det ett skyfall eller annan form av översväming så är alla byggnader, lokaler under marknivå särskilt utsatta. Dessa är inte bara utsatta av vatten som tränger in utifrån via trapphus eller garagagenedfarter utan även av stigande avloppsvatten ur brunnar och wc. Att fylla hela källaren med vatten är förhoppningsvis ett minne blott. Med vår Flobar kan man välja att till exempel spärra av de utrymmen där vattnet kommer upp som wc, tvättstugor och pannrum. Genom att avgränsa dessa som ofta har en liten yta i jämförelse mot hela källaren kan man bespara mycket förödelse och försäkringspremier.

I många källarlokaler drivs det ofta verksamheter med påkostade hobby- och samlarrörelser som bilentusiaster, replokaler, klubblokaler, mc och mopedklubbar, moskéer men även rörelser såsom solarium, massageinstitut, cykelverkstäder, samlingslokaler, föreningslokaler med mera.


KOMMUNER

Alla våra produkter mot översvämning är ytterst lämpade för kommuner och myndigheter. Kommunens uppgift och ansvar är att skydda kommuninvånarna och infrastrukturen mot översvämningar så gott det går. Här räcker inte jordvallar och hemmabyggen utan det finns välbeprövade skydd för att hålla samhället i gång även under en katastrof.

Säkra upp skolor, förskolor, idrottshallar, tandvård, vårdcentraler, äldreboenden, bibliotek, polisstationer, centralstationer, sjukhus med flera. Det vill säga alla viktiga byggnader i samhället för att undvika stillestånd och utsätta människor och djur för risk och fara. Som tur är det ovanligt med dödsoffer vid översvämningar i Sverige till skillnad från USA och Asien.