AUTOFLOOD

Automatiskt översvämningsskydd – Antikontaminationsbarriär

Detta skydd är utvecklat främst för industrier där det både agerar översvämningsskydd och skydd för läckage av vätskor, kemikalier eller kontaminerat släckvatten från bland annat sprinklersystem att nå utanför lokalen och naturen. Monteras enkelt framför alla dörrar eller portar i riskzon. Barriärerna skyddar likväl för ett rejält skyfall som en större översvämning. Skydda även viktiga utrymmen såsom lager, hissar, serverrum, maskinrum etc att bli vattenskadade vid läckage eller översväming.

Bommen/barriären aktiveras av signal från EPS sensor eller översvämningslarm och stängs automatiskt när olyckan är ett faktum. Går även att stänga manuellt med knapptryckning för att underlätta vissa situationer. Vid strömavbrott aktiveras det inbyggda nödbatteriet.

Välkommen med er förfrågan.