Vanliga frågor

Flobar översvämning

Frågor &  svar om översvämningsskydd – FAQ

Varför ska jag ha översvämningsskydd?

Skydda den dyraste investeringen du ofta har på ett enkelt och effektivt sätt. Sandsäckar, pallbarriärer och jordvallar som MSB tipsar om är ett förlegat och bristfälligt tillvägagångssätt när vattnet stiger. Dessa kräver dessutom lång förberedelse och material samt omfattande återställningsarbete att gräva ut en jordvall. Ex 100st sandsäckar a 30kg kräver 3 ton sand. Glöm inte att de ska fyllas och tömmas förhand..

Tar det långt tid att bygga ihop ett översvämningsskydd?

Nej, det kan ofta utföras av en person utan några maskiner eller verktyg. Tex ett Flobar översvämningsskydd installeras på under minuten.

Hur skyddar jag mig enklast mot översvämning?

Väl förbered och med ett lättmonterat säkert översvämningsskydd.

Finns det översvämningsskydd till företag?

Ja, våra skydd passar alla verksamheter samt villor, fritidshus, sommarstugor, garage mm

Finns det översvämningsskydd till butiker?

Ja, det finns och butiker är extremt utsatta vid översvämning då även en mindre mängd vatten fördärvar tex kyl/frysrum, lager mm. Medan ett installerat översvämningsskydd kan vara skillnaden från stillestånd eller att kunna driva verksamheten vidare som vanligt.

Finns det översvämningsskydd till bostadsrättsföreningar?

Ja och även för flerfamiljshus/hyresfastigheter eller liknande. Skydda hjärtat i fastigheten såsom pannrum, el-central, serverutrymmen, hisschakt, trapphus, förrådsutrymmen, garage mm

Finns det olika varianter av översvämningsbarriärer?

Ja, det finns skydd för de flesta typer av översvämningar ända upp till 90cm vatten som är vår högsta barriär. Dessa höjder på vattennivåer vid översvämning är som tur är ovanliga i Sverige.

Vad kostar ett översvämningsskydd?

Beroende på storlek men från ett par tusen kronor. Väldigt väl investerade pengar och man måste tänka proaktivt som t.ex. en bilförsäkring. Man måste ha den men förhoppningsvis kommer den aldrig att behöva nyttjas.


Svårare att teckna översvämningsförsäkringar

Översvämningsförsäkring blir allt svårare att teckna, och de flesta fastighetsägare är förhoppningsvis medvetna om att de måste ta fullt ansvar för att skydda sina fastigheter vid översvämning.

Alla våra översvämningsskydd är patenterade och välbeprövade i hela världen. Vi tillhandahåller skydd mot översvämningar för alla tänkbara fastigheter, situationer eller miljöer. Allt från att skydda en dörrpost eller ett garage till privata villan eller sommarstugan från att fyllas med vatten vid nästa stigandes vårflod vid snösmältning eller när årsregnet faller på ett par timmar. Alla översvämningar ske inte exteriört, att vatten ordagrant forsar in genom t.ex. entrédörren, ofta stiger vattnet i fastighetens avlopp o brunnsystem. Då är vår Flobar räddaren i nöden då man kan avgränsa ett område ett utrymme för att begränsa skadorna. Exempelvis spärra av badrum och tvättstuga i källaren för att rädda gillestugan och förrådsutrymmen, endast fantasin som sätter gränser…

 


Användbara länkar om översvämning