Aquabar 900

Fakta och fördelar med Aquabar 900

Vår Aquabar 900 mm höga översvämningsbarriär/översvämningsskydd är ett robust och mycket effektivt översvämningssystem välbeprövad och effektiv metod för att förebygga och stoppa kraftiga översvämningar. Detta system är framtagit för översvämningsklasser med orange och röd varningsnivå vid höga flöden. Framför väldigt effektiv i miljöer vid risk för stigandes vattendrag såsom floder, bäckar och sjöar men även vid kuster och hav. Barriären kan enkelt monteras till valfri längd och anpassas i olika riktningar. Systemet kan snabbt sättas i drift av två personer.

Hur fungerar det?

Översvämningsbarriärerna monteras genom att koppla ihop de 1m långa modulerna med tillhörande kopplingar. När de är utplacerade kräver detta system ingen extern vattenballast utan majoriteten av barriärerna fylls med det stigandes översvämningsvattnet.

Vattnets egen vikt säkerställer att de sammansatta barriärerna håller tillbaka översvämningsvattnet. Det fina med detta patenterade översvämningsförebyggande system är att ingen bultning krävs i marken. Det betyder också att när flodvattnet drar sig tillbaka tömmer systemet sig själva och blir lätta nog att bäras i väg. Detta är också ett mycket mer kostnadseffektivt och pålitligt alternativ än översvämningssandsäckar eller jordvallar.

Att tänka på vid användning av översvämningsskydd:

 1. Enligt uppgift kostar en normalvilla om 100 kvm ca 500.000 kr att renovera efter en översvämning med ca 30 cm högt vatten. Då ingår ej lösöre och maskiner i den summan.
 2. Snabbt monterat översvämningsskyddssystem vid akutläge.
 3. Kan enkelt monteras av en person.
 4. Påverkas inte av starka vindar.
 5. Mycket flexibelt system för de flesta miljöer.
 6. Mer kostnadseffektivt och mångsidigt översvämningsskydd än sandsäckar och jordvallar.
 7. Självbärande system så ingen förankring/bultning i marken krävs
 8. Kopplingstillbehör möjliggör enkel och tät anslutning för väggar och hörn.
 9. Enheterna staplas ihop för enkel förvaring på tex lastpall.
 10. Återvinningsbar och återanvändbar.
 11. Att teckna översvämningsförsäkring kan underlättas när man innehar ordentlig skydd.

Lämplig terräng

 • Hårda underlag såsom vägar, trottoarer, stigar etc
 • Gräs eller jord, beroende på marknivåer och ojämnheter.
 • Rekommenderas inte för användning på lös grus/sand

För förfrågan eller offert om hur våra översvämningsskydd skulle kunna monteras hos er! Kontakta oss och ha gärna förberett mått, enklare ritning och eventuella bilder om möjligt.

Mail till info@flobar.se