Vägdränering

Vägdräneringssystem

Våra vattenhanteringslösningar är ett miljövänligt, avancerat och kostnadseffektivt alternativ till de traditionella materialen såsom trä, sten eller betong. Vinylprodukter blir mer och mer vanligt i byggprojekt på grund av deras hållbarhet samt utmärkta tekniska parametrar och möjligheten att sänka investeringskostnaderna. Vinylkulvertarna på öppna vägar är ett mer hållbart och underhållsfritt alternativ till de annars traditionella dräneringslösningarna ofta i trä, sten eller betong.

Teknologi för vägdräneringssystem

Vinylrännan/kulverten för öppen väg installeras 15 centimeter djupt i vägkonstruktionen. När det gäller vägar förstärkta med geonät eller geoceller bryter dräneringsrännan inte vägens bärande lager. Avvattningsrännan med öppen ovansida löper förstärkningen på undersidan.

Genomsnittlig längd på vinylrännan med öppen topp är 6 meter. Maximal beställningslängd är 13 meter.

  1. Kräver inget underhåll, impregnering eller rengöring.
  2. Hållbar och motståndskraftig mot mekaniskt tryck.
  3. Resistent mot biologiska och atmosfäriska faktorer.
  4. Enkel montering som inte kräver några större ingrepp i den bärande vägkonstruktionen.
  5. Markränna, dagvattenränna eller linjeavvattning.

Öppna vägdräneringsrännor i armerad pvc, helt underhållsfria och enkla att installera.

Mail till info@flobar.se