PASSIVE DAMM

Passive Damm är barriären som skyddar med hjälp av vattnets kraft

Barriären är utformad för att skydda byggnader, underjordiska garage, lagerutrymmen, industrier, hotell, köpcentra etc. Utan operatörssystem eller automatiska sensorer och utan behov av externa strömkällor fungerar den autonomt av endast vattnets kraft. I viloläge ligger översvämningsbommen/barriären dold under marken och är fri för passage, såväl för fordon som fotgängare.

Barriäraktivering:

Barriären fungerar automatiskt enligt principen om flytkraft och aktiveras vid höga flöden. När vattensystemet når sin maximala kapacitet under en översvämning aktiveras barriären automatiskt och håller kvar överskottsvattnet. Barriären fungerar kontinuerligt beroende på vatteninflödet och stänger sig själv när vattnet drar sig tillbaka. Den kan dock även öppnas manuellt med en vinsch för underhållsändamål.

Fakta:

  • Alla komponenter är tillverkade av anti-korrektionsmaterial.
  • Lastkapacitet upp till 12 ton (gäller för 1 axel).
  • Lägsta tillverkningsmått för vattenpelare är 500 mm
  • Högsta vattenpelare 2 000 mm.
  • Standardbredd 3 000 mm, enskilda segment kan sammanfogas för större bredder.
  • Maximal väglutning för barriärplacering är 20 %