SYSTEM BASTION US

Fakta och fördelar om översvämningsskyddet System Bastion US

HESCO Bastion Floodbarrier är det mest ekonomiska översvämningsskyddet på marknaden, mest löpmeter för pengarna. Det är samtidigt den bästa och mest mångsidiga lösningen vi har för att anpassa sig till dåliga markförhållanden och tuff terräng. System Bastion är konstruerad för att hålla tillbaka betydande mängder flodvatten under våldsamma förhållanden. Dessa barriärer är de mest använda i USA under de senast 20 åren och har ett imponerande CV. Enkel hopfällbar design som underlättar för lagring, logistik och snabb montering. Barriärerna fylls med sand, grus eller jord eller tillgängligt fyllnadsmaterial som naturen har att erbjuda. Dock rekommenderas sand som bästa alternativ. Översvämningsbarriärerna anpassar sig till varierande terräng och går enkelt att bygga hörn eller kurvor. De är även stapelbara och anpassas efter höjden av översvämningsvattnet. Möjligheterna med detta system är oändliga, allt från översvämningsskydd, stödmurar, flodbankar, sprängväggar, bunkrar och skjutbanor etc. Testad och godkänd av USAC.

Vad är HESCO översvämningsbarriär?

HESCO Bastion system är ett storm- och översvämningssystem som utvecklats av militären och utformat för att skydda infrastruktur och tillgångar från vattenskador orsakade av översvämningar, stormfloder, orkaner med mera. Dessa översvämningsväggar byggs upp snabbt och enkelt vid kritiskt läge. Som exempel monteras 200 meter på ett par minuter av 3 personer. Samma sträcka med sandsäckar (ca 8000 stycken) tar cirka 6 dagar för 3 personer…

Fördelar med HESCO översvämningsmur!

Barriärerna/gabionerna fylls med sand, jord eller grus lämpligtvis, detta innebär att materialet för uppfyllnad finns i naturen och nära tillhands i nästan alla miljöer. Kustnära områden lämpar sig allra bäst där tillgången på sand är oändlig. Vid översvämning är tiden avgörande, ett snabbare skydd att montera upp finns inte på marknaden.

Välkommen med er förfrågan!

Fakta:

  • Höjd 1,2 meter
  • Längd: Går att bygga ihop i det oändliga, 4,57 meter per enhet
  • 10 enheter per pall
  • 20 fots container rymmer 160 enheter = 732 meter
  • 40 fots container rymmer 360 enheter = 1646 meter
  • Färger: Grön eller beige geotextil