Aquabar används i släckningsarbete av litiumbatterier för elbilar!

När ett elfordon tar eld kommer det att brinna med långvarig intensitet.

Ett av tillvägagångs sätten för att förhindra termisk spridning av litiumbatteriet är att sänka batteriet i vatten under en längre tid.  Detta förhindrar att batteriet tänds igen.

Aquabar översvämningsbarriärer används alltmer som en potentiell metod för att ”dränka”  batteriet. Aquabar är lätt i vikt och kan snabbt monteras runt fordonet för att skapa en släckpool. Brandmän kan sedan fylla denna pool med vatten och i sin tur sänka det elektriska batteriet under den tid som krävs.

Som bonus rinner inte släckvattnet ut i marker och dagvattenbrunnar utan kan pumpas upp.